Попередження

Інформація в даному розділі представлена ​​тільки для медичних працівників або для фахівців охорони здоров'я.

Підтвердіть будь ласка, що ви ставитеся до медичних працівників або до фахівців охорони здоро

Публікації

Застосування глутатіону для профілактики і лікування токсичних уражень печінки

Застосування глутатіону для профілактики і лікування токсичних уражень печінки

Дана стаття розкриває аспекти патогенезу токсичних уражень печінки, їх профілактики та лікування за допомогою універсального антиоксиданту і детоксиканта глутатіону (препарат Гепавал).

Коментар експерта, чл.-кор. НАМН, д-ра мед. наук, професора, зав. кафедрою гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО ім. П. Л. Шупика Наталії В'ячеславівни Харченко:

«Накопичений досвід використання Гепавала у хворих токсичними гепатитами дозволяє рекомендувати включення в лікувальний комплекс глутатіону як засобу, що сприяє нормалізації функціонального стану печінки при різних токсичних впливах».

Застосування глутатіону для профілактики і лікування токсичних уражень печінки
Дата: 04.12.2018