Попередження

Інформація в даному розділі представлена ​​тільки для медичних працівників або для фахівців охорони здоров'я.

Підтвердіть будь ласка, що ви ставитеся до медичних працівників або до фахівців охорони здоро

Новини

Система управління якістю ТОВ "Валартін Фарма" в черговий раз успішно сертифікована на відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2015 і ДСТУ ISO 9001:2015

ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» в черговий раз успішно пройшло сертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність вимогам ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги», ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» та підтвердило правильність обраного шляху на дотримання високих стандартів якості для продукції, що випускається на ринок.

Систематичне функціонування системи управління якістю на основі визначеної Політики у сфері якості дозволило нам:

  • успішно реалізовувати поставлені цілі у сфері якості;
  • визначити рівень задоволеності замовників та врахувати пропозиції, потреби і очікування зацікавлених сторін;
  • встановити зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на ефективність функціонування бізнес процесів Компанії;
  • визначити ризики і можливості, пов'язані з контекстом Компанії та її завданнями.

За результатами проведеного сертифікаційного аудиту ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» отримало Сертифікат №012-17 (дійсний до 29 липня 2023 року) про підтвердження відповідності системи управління якістю вимогам ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги» та ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

Сертифікат виданий органом з оцінки відповідності ТОВ «ІМПРУВ МЕДІКЕЛ», який акредитований НААУ.

Дата: 07.09.2020