Попередження

Інформація в даному розділі представлена ​​тільки для медичних працівників або для фахівців охорони здоров'я.

Підтвердіть будь ласка, що ви ставитеся до медичних працівників або до фахівців охорони здоро

Новости

Компанія «Валартін Фарма» взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сімейна медицина - фундамент охорони здоров'я України"

Компанія «Валартін Фарма» взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сімейна медицина - фундамент охорони здоров'я України"

6 листопада 2015

22-23 жовтня 2015 в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (Київ) відбулася науково-практична конференція

Переглянути детальнiше
Актуальні питання спільного застосування антибактеріальних препаратів і пробіотиків (Єршова І.Б., Мочалова Г.О., Осипова Т.Ф., Рещіков В.А.)

Актуальні питання спільного застосування антибактеріальних препаратів і пробіотиків (Єршова І.Б., Мочалова Г.О., Осипова Т.Ф., Рещіков В.А.)

30 жовтня 2015

Одним из наиболее серьезных и обсуждаемых вопросов в медицине на современном этапе является вопрос об обоснованности антибиотикотерапии. Показано, что во время или после приема антибиотиков от 3 до 30 % всех больных отмечают неблагоприятные последствия.

Переглянути детальнiше
Зустрічайте новинку - синбіотик БІФІТЕН

Зустрічайте новинку - синбіотик БІФІТЕН

30 жовтня 2015

Відомо, що організм людини заселений більш ніж 500 видами мікроорганізмів, які складають нормальну мікрофлору людини і перебувають у стані еубіоза - рівноваги один з одним і з організмом людини.

Переглянути детальнiше
АЛЬФАПЕГ® (ІНТЕРФЕРОН a-2b): Порівняльний аналіз оцінки ефективності та безпеки у пацієнтів з хронічним гепатитом С (Копча В.С., Пришляк О.Я., Дубинська Г.М., Шкурба А.І.)

АЛЬФАПЕГ® (ІНТЕРФЕРОН a-2b): Порівняльний аналіз оцінки ефективності та безпеки у пацієнтів з хронічним гепатитом С (Копча В.С., Пришляк О.Я., Дубинська Г.М., Шкурба А.І.)

30 вересня 2015

На основании сравнительного анализа опубликованных результатов лечения больных хроническим гепатитом С (ХГС) подтверждена преобладающая эффективность применения отечественного препарата Альфапег® по сравнению с другими лекарственными препаратами

Переглянути детальнiше
Компанія «Валартін Фарма» взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю "VIII Український гастроентерологічний тиждень"

Компанія «Валартін Фарма» взяла участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю "VIII Український гастроентерологічний тиждень"

30 вересня 2015

24-25 вересня у Дніпропетровську відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю "VIII Український гастроентерологічний тиждень", яка зібрала вітчизняних і зарубіжних вчених, а також практикуючих лікарів гастроентерологів та представників інших спеціальностей з різних областей України.

Переглянути детальнiше
Хронічні захворювання печінки і оксидативний стрес: результати дослідження ефективності та безпеки Гепавала у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом

Хронічні захворювання печінки і оксидативний стрес: результати дослідження ефективності та безпеки Гепавала у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом

30 вересня 2015

Заболевания печени, относящиеся к классу свободнорадикальной патологии (неалкогольная жировая болезнь печени, алкогольная болезнь печени, метаболические, лекарственно-индуцированные, токсические поражения печени), в настоящее время широко распространены.

Переглянути детальнiше
Компанія "Валартін Фарма" взяла участь у роботі Національного конгресу кардіологів України

Компанія "Валартін Фарма" взяла участь у роботі Національного конгресу кардіологів України

28 вересня 2015

23-25 вересня 2015 року у Києві пройшов XVI Національний конгрес кардіологів України, організатором якого є Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска".

Переглянути детальнiше
Новая стратегия лечения когнитивных нарушений

Новая стратегия лечения когнитивных нарушений

4 серпня 2015

Начальным проявлением нарушения памяти являются легкие когнитивные расстройства, характеризующиеся незначительными признаками ухудшения памяти и/или общим когнитивным снижением при отсутствии данных о наличии синдрома деменции и при исключении вероятной связи когнитивного снижения с какимлибо церебральным или системным заболеванием, органной недостаточностью, интоксикацией (в том числе медикаментозной), депрессией или умственной отсталостью.

Переглянути детальнiше
Нарушение сна: особенности диагностики и тактики лечения

Нарушение сна: особенности диагностики и тактики лечения

4 серпня 2015

Нарушение сна наблюдается у 35–45% популяции и представляет собой серьезную медико-социальную проблему.
Инсомния – клинический синдром, который характеризуется нарушением инициации, продолжительности, консолидации или качества сна.

Переглянути детальнiше
Представляємо Мемокор - унікальний препарат для відновлення когнітивних функцій головного мозку

Представляємо Мемокор - унікальний препарат для відновлення когнітивних функцій головного мозку

3 серпня 2015

Останнім часом на прийомі у лікарів різних спеціальностей все частіше зустрічаються пацієнти зі скаргами на порушення пам'яті.

Переглянути детальнiше