Попередження

Інформація в даному розділі представлена ​​тільки для медичних працівників або для фахівців охорони здоров'я.

Підтвердіть будь ласка, що ви ставитеся до медичних працівників або до фахівців охорони здоро

Охорона здоров’я та безпека праці

Політика підприємства у сфері охорони здоров’я та безпеки праці спрямована на забезпечення процесів формування здорових та безпечних умов праці на кожному робочому місці та в кожному підрозділі Товариства.

Основною метою впровадження політики у сфері охорони здоров’я та безпеки праці є запобігання травматизму, захворюваності та аварійності, а також додержання трудової та технологічної дисципліни.

Керівництво ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» прийняло на себе наступні зобов'язання в частині охорони здоров’я та безпеки праці:

 • забезпечення пріоритетності життя і здоров'я працівників;
   
 • дотримання законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання з охорони здоров'я та безпеки праці;
   
 • забезпечення охорони здоров'я всіх працівників шляхом попередження нещасних випадків і професійних захворювань;
   
 • підвищення рівня безпеки праці шляхом забезпечення технічного контролю за станом виробництва, технологічних процесів і продукції, а також сприяння структурним підрозділам Товариства у створенні ними безпечних та нешкідливих умов праці;
   
 • проведення попередніх та періодичних медичних оглядів персоналу, в тому числі задіяного на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;
   
 • проведення систематичних інструктажів, навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони здоров’я та безпеки праці;
   
 • створення і забезпечення функціонування системи управління охороною праці у відповідності до принципів ISO 45001;
   
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці;
   
 • матеріально-технічне забезпечення заходів з охорони праці;
   
 • профілактику нещасних випадків і нанесення шкоди здоров'ю працівників шляхом проведення регулярних інструктажів;
   
 • розслідування і облік нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у відповідності з чинним законодавством та об'єктивним визначенням причин виникнення нещасних випадків;
   
 • захист законних інтересів працівників, що постраждали при нещасних випадках на виробництві, від професійних захворювань, а також обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
   
 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, санітарно-побутовими приміщеннями, кімнатами для відпочинку та прийому їжі, аптечками за рахунок коштів Товариства;
   
 • реалізацію встановлених національним законодавством компенсацій за важку роботу і роботу із шкідливими та небезпечними умовами праці;
   
 • прийняття рішень з питань охорони праці за погодженням з радою трудового колективу;
   
 • добровільне медичне страхування та проведення медичних оглядів для визначених категорій працівників;
   
 • безперервне вдосконалення системи управління охороною праці.