Предупреждение

Информация в данном разделе представлена ​​только для мед работников или для специалистов охраны здоровья.

Подтвердите пожалуйста, что вы относитесь к мед работникам или к специалистам охраны здоровья.

Новости

Компанія «Валартін Фарма» виступила головним спонсором ХХVІ Національної Школи гастроентерологів, гепатологів України

4-6 квітня у Києві відбулася одна з найважливіших подій: ХХVІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України, під час роботи якої значну увагу було приділено розгляду сучасних підходів до профілактики, діагностики та лікування хронічних захворювань печінки та їх ускладнень. Компанія «Валартін Фарма» виступила головним спонсором цієї події.

У своїй лекції майстер – клас «Особливості ведення хворих з цирозом печінки» науковий керівник ХХVІ

Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НУОЗ ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Наталія В'ячеславівна Харченко представила клінічні рекомендації EASL щодо гострої-на-хронічну печінкової недостатності (ГХПН).

У доповіді перелічені основні фактори ризику ГХПН:

  • доведена бактеріальна інфекція;
  • важкий  алкогольний гепатит. Реактивація гепатиту В;
  • шлунково-кишкова кровотеча із шоком;
  • медикаментозне ушкодження головного мозку або нирок.

Наголошено, що системне запалення є ключовим патофізіологічним механізмом, що лежить в основі ризику смерті пацієнтів із гострою декомпенсацією цирозу печінки.

Особливу увагу привертає Гепаризин – препарат з вираженою протизапальною та антифібротичною дією

Препарат має глюкокорткоїдоподібний ефект за рахунок структурної подібності з кортизолом, інгібування ферментів метаболізму глюкокортикостероїдів. Пригнічує активацію зірчастих клітин, пригнічує надлишковий синтез колагену І та ІІІ типу. Активує колагенази (ММРs), що призводить до дегрануляції надлишкового колагену в екстрацелюлярному матриксі.

Гепаризин - комбінований гепатопротектор, що містить гліциризин, гліцин, цистеїн (повний аналог SNMC, Японія). Зменшує вірогідність виникнення та прогресування фіброзу, цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми.

Заступник директора з наукової роботи Інституту терапії ім. Л.Т. Малій АМН України доктор медичних наук, професор Колеснікова Олена Вадимівна представила доповідь «Статевий диморфізм як наслідок стеатотичної хвороби печінки».

Складна патофізіологія та гетерогенність неалкогольної жирової хвороби печінки  потребує комбінованого лікування для багатьох пацієнтів. Тому потреба в нових методах терапії, здатних вилікувати та запобігти прогресуванню цього стану, стає все більш актуальною.  Патогенетична роль оксидативного стресу при неалкогольній жировій хворобі печінки  добре відома та обґрунтовує використання  глутатіону (Гепавалу) на підставі наявних в даний час досліджень щодо застосування як пероральних, так і парентеральних форм випуску.

Система глутатіону є основною внутрішньоклітинною системою, що протидіє оксидативному стресу  та забезпечує захисний ефект за допомогою  декількох складових: антиоксидантний захист, детоксикація та імуномодуляція. Гепавал – глутатіон із потужною антиоксидантною та детоксикаційною дією з доведеною ефективністю.

Заслужений лікар України, головний лікар Інституту еластографії (Київ), кандидат медичних наук Динник Олег Борисович присвятив свою доповідь проблемі ендотеліальної дисфункції: її скринінгу та лікування.

У доповіді зазначено, що для усунення ендотеліальної дисфункції застосовується L-Аргінін як замісна терапія субстратом NOS – синтази, що підвищує рівень NO, покращує ендотелійзалежну вазодилятацію артерій.

Валаргін містить високу дозу чистого L-аргініну -3000 мг (без сольового залишку, вільний L-аргінін), що забезпечує ефективність препарату при ендотеліальній дисфункції. Валаргін випускається у зручній формі шипучих таблеток і застосовується всього 1 раз на добу. Європейська якість препарату: країна-виробник Німеччина.

Дата: 11.04.2024