Предупреждение

Информация в данном разделе представлена ​​только для мед работников или для специалистов охраны здоровья.

Подтвердите пожалуйста, что вы относитесь к мед работникам или к специалистам охраны здоровья.

Новости

Компанія «Валартін Фарма» - спонсор науково-практичної конференції з міжнародною участю «XIV Український гастроентерологічний тиждень», що відбулася 29-30 вересня 2022 року у м. Дніпро.

Учасники конференції мали можливість прослухати лекції відомих вчених України, фахівці Інституту гастроентерології поділились своїм досвідом та результатами наукових досліджень у вирішенні фундаментальних проблем і прикладних питань розвитку вітчизняної гастроентерології та підвищення якості надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню України. На конференції були представлені провідні терапевтичні школи України – міст Києва, Дніпра, Кривого Рогу, Харкова, Одеси, Львова, Полтави, Ужгорода, Вінниці, Тернополя.

Член-кореспондент НАМН України проф. Харченко Наталія Вячеславівна у своїй доповіді «Ускладнення та профілактика прогресування захворювань печінки» зазначила, що Гліциризин є одним із препаратів, який має виражену протизапальну та антифібротичну дію при цирозі печінки завдяки впливу на низку цитокінів.

Гліциризин - прямий інгібітор фіброгенезу, що діє на конкретні його механізми:

  • знижує концентрацію ФНП-альфа TGF-бета-1 – цитокінів, які запускають фіброгенез;
  • пригнічує активацію зірчастих клітин, пригнічує надлишковий синтез колагену І та ІІІ типу;
  • активує колагенази (ММРs), що призводить до дегрануляції вже сформованого надлишкового колагену в екстрацелюлярному матриксі (зворотний розвиток фіброзу);
  • інгібує каспази-3,-8 та процеси апоптозу гепатоцитів.

ГЕПАРИЗИН - комбінований препарат, що містить гліциризин, повний аналог SNMC (Stronger Neominofagen C, Японія).

Інших лікарських засобів, подібних до складу Гепаризину, в Україні не зареєстровано.

Крім гліциризину, до складу Гепаризину як активні компоненти входять: гліцин, цистеїн (у складі ампул) і метіонін (у складі капсул), що посилює дію гліциризину.

Крім ін'єкційної форми випуску, є 2 пероральні форми:

Гепаризин форте – у складі містить 50 мг гліциризину, 50 мг DLметіоніну, 50 мг гліцину.

Гепаризин PLC - (гепаризин – фосфоліпід комплекс) – нова високодозова комбінація гліциризину, гліцину, метіоніну та есенціальних фосфоліпідів для посиленої гепатопротекції (протизапальна та мембраностабілізуюча дія).

Гепаризин – це надійна профілактика фіброзу та фатальних ускладнень хронічних дифузних захворювань печінки: цирозу та гепатоцелюлярної карциноми.

 

Дата: 23.11.2022