News

Компанія «Валартін Фарма» виступила як головний спонсор ХХV Національної школи гастроентерологів, гепатологів України

Компанія «Валартін Фарма» виступила як головний спонсор ХХV Національної школи гастроентерологів, гепатологів України «Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення та супутньої патології»

5-8 квітня у Києві відбулася одна з найважливіших подій: ХХV Національна школа гастроентерологів, гепатологів України, під час роботи якої значну увагу було приділено розгляду сучасних підходів до профілактики, діагностики та лікування хронічних захворювань печінки та їх ускладнень.

У своєму виступі науковий керівник ХХV Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії Національного університету охорони здоров'я України ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Наталія В'ячеславівна Харченко наголосила:

Оксидативний стрес – це один із основних механізмів розвитку та прогресування безлічі захворювань, у тому числі і захворювань центральної нервової системи.

Глутатіон та астаксантин – одні з найбільш вивчених та ефективних антиоксидантів у світовій практиці. Глутатіон включений до європейської, японської, американської фармакопеї та застосовується у лікуванні захворювань печінки вже понад 30 років у Японії, Китаї, США, Італії та інших країнах. Що стосується астаксантину, то з 1999 року він схвалений FDA для застосування у харчовій та фармацевтичній промисловості.

Гепавал ASN – нова комбінація глутатіону та астаксантину, що має посилену антиоксидантну дію за рахунок додавання до глутатіону потужного природного антиоксиданту астаксантину.

Компоненти Гепавала ASN мають різні механізми дії та різні точки застосування на рівні клітин, що дозволяє отримати посилений антиоксидантний ефект: глутатіон – це головний внутрішньоклітинний актіоксидант, а астаксантин має властивості і водорозчинного, і жиророзчинного антиоксиданту, що забезпечує найбільш повний та ефективний захист клітин.

Доктор медичних наук, професор Тетяна Дмитрівна Звягінцева висвітлила у своєму виступі таку актуальну проблему сучасної гепатології, як хронічні захворювання печінки, їх ускладнення та терапія.

Було зазначено, що мета патогенетичної терапії – усунення механізмів прогресування цирозу печінки: цитолізу гепатоцитів, запалення, фіброзу. Одним з найефективніших препаратів з доведеною антифібротичною дією є гліциризин.

Гліциризин інгібує ключові ферменти метаболізму глюкокортикоїдів: 11-β- та 20-β-оксистероїддегідрогеназу, ∆4-5β-редуктазу, що проявляється в псевдокортикостероїдній протизапальній дії гліциризину.

В Україні гліциризин представлений препаратом Гепаризин, який є комбінацією гліциризину, гліцину та L-цистерну. Випускається в ін'єкційній та пероральній формі (остання замість L-цистерна містить DL-метіонін).

Доктор медичних наук, професор Олена Вадимівна Колесникова присвятила свою доповідь метаболічному фенотипу НАЖБП, який може бути використаний як інструмент стратифікації та терапевтичної стратегії.

Формування фіброзу – один із універсальних варіантів морфологічної реакції печінки на пошкодження.

Гліциризин – гепатопротектор з потужною протизапальною (ГКС-подібною) дією для профілактики виникнення та прогресування фіброзу та цирозу печінки

Механізм дії гліциризину при фіброзі печінки:

• гліциризин значно пригнічує проліферацію зірчастих клітин печінки (HSC) та вироблення колагену;

• гліциризин знижує експресію мРНК проколагену І та ІІІ типу та зменшує відкладення колагену в печінці;

• глюкокортикоїдоподібна активність пояснює здатність гліциризину знижувати активність глутаматгідроксилази та сприяти деградації колагену;

• За рахунок потужної протизапальної дії гліциризину відбувається запобігання фіброзу печінки або затримка цього процесу.

 

Date: 28.04.2023